Bài của tôi - Câu Hỏi (63)
Bài của tôi

Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Tiểu cầu đóng vai trò gì trong quá trình đông máu?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Máu có cả kháng nguyên A và B có thể truyền cho người có nhóm máu O được không?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Biến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với đời sống đào hang trong đất

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính “bú” sữa của con sơ sinh?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Lý giải nhiều trường hợp thỏ rừng vẫn không thoát khỏi những loài thú ăn thịt

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở đâu?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Có thể gặp trùng roi ở đâu?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Viết đoạn văn về một nhóm dân tộc thiểu số (U3 Peoples of Viet Nam, Communication)

 1. hơn một tháng trước
 2. Anh Văn
 3. Last replier:

Hướng dẫn dịch câu 1 Getting started, Unit 3 Peoples of Viet Nam

 1. hơn một tháng trước
 2. Anh Văn
 3. Last replier:

Dịch câu 3 Unit 3 Music phần Writing

 1. hơn một tháng trước
 2. Anh Văn
 3. Last replier:

Dịch câu 2 thuật châm cứu Reading U2

 1. hơn một tháng trước
 2. Anh Văn
 3. Last replier:

Dịch bài nghe câu 3 Listening, Urbanisation (U2)

 1. hơn một tháng trước
 2. Anh Văn
 3. Last replier:

Nội dung nghe câu 3 Listening, Urbanisation (U2)

 1. hơn một tháng trước
 2. Anh Văn
 3. Last replier:

Viết mô tả đồ thị câu 3 Writing U2

 1. hơn một tháng trước
 2. Anh Văn
 3. Last replier:

Bài nghe Getting started, Life stories sách mới

 1. hơn một tháng trước
 2. Anh Văn
 3. Last replier:

Các tập hợp sau có bao nhiêu phần tử?

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7?

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Gieo 2 đồng xu A và B một cách độc lập

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:
Hiện tại không có cuộc thảo luận nào ở đây
 • Trang :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

a) pt tự viết nH2so4=0,8mol nH2=7,84/22,4 = 0,35mol => nH2SO4 (pư vs Mg) =0,35 mol => nH2SO4(td KOH) =0,8-0,35=0,45 mol b) do h2so4 dư lên ddA có pH<7 mt axit c) kl Mg = nH2 * 24 = ......
3Fe +2O2 > Fe3O4 0.3 0.2 0.1 nFe3O4 = 0.1 mol VO2 = 4.48 l mFe = 16.8 g...
C% = 3,56 / (3,56 +100)...
[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...