Bài của tôi - Câu Hỏi (77)
Bài của tôi

Audio script Communication, Unit 4: Our customs and traditions

 1. hơn một tháng trước
 2. Anh Văn
 3. Last replier:

Dịch bài nghe Getting Started, Music

 1. hơn một tháng trước
 2. Anh Văn
 3. Last replier:

Thói quen tốt và xấu - Speaking Unit 2 Your Body and You

 1. hơn một tháng trước
 2. Anh Văn
 3. Last replier:

Hướng dẫn dịch câu 2 Reading U1

 1. hơn một tháng trước
 2. Anh Văn
 3. Last replier:

Viết đoạn văn câu 2 Communication U2 Urbanisation

 1. hơn một tháng trước
 2. Anh Văn
 3. Last replier:

Bài tập 1 Communication U2 Urbanisation

 1. hơn một tháng trước
 2. Anh Văn
 3. Last replier:

Dịch transcript câu 2 Listening Unit 1

 1. hơn một tháng trước
 2. Anh Văn
 3. Last replier:

Transcript câu 2 Listening Unit 1

 1. hơn một tháng trước
 2. Anh Văn
 3. Last replier:

Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có 30 ngày?

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm?

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Gieo hai con súc sắc cân đối

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Tính cách chọn của 280 học sinh nam và 325 học sinh nữ

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc?

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=2 sin2⁡x+2sinx-1

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Chứng minh hàm số sau đồng biến trên R: f(x)=x³-6x²+17x+4=0

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Giải thích tại sao khi ăn cơm, nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt?

 1. hơn một tháng trước
 2. Hóa Học
 3. Last replier:

Phân biệt các chất trong nhóm etan, etilen và axetilen?

 1. hơn một tháng trước
 2. Hóa Học
 3. Last replier:

Phân biệt phenol, p – nitrobenzanđehit, axit benzoic?

 1. hơn một tháng trước
 2. Hóa Học
 3. Last replier:

Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế các axit đồng phân

 1. hơn một tháng trước
 2. Hóa Học
 3. Last replier:

Chứng tỏ anđêhit và xeton đều là những hợp chất không no?

 1. hơn một tháng trước
 2. Hóa Học
 3. Last replier:
Hiện tại không có cuộc thảo luận nào ở đây
 • Trang :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

a) pt tự viết nH2so4=0,8mol nH2=7,84/22,4 = 0,35mol => nH2SO4 (pư vs Mg) =0,35 mol => nH2SO4(td KOH) =0,8-0,35=0,45 mol b) do h2so4 dư lên ddA có pH<7 mt axit c) kl Mg = nH2 * 24 = ......
3Fe +2O2 > Fe3O4 0.3 0.2 0.1 nFe3O4 = 0.1 mol VO2 = 4.48 l mFe = 16.8 g...
C% = 3,56 / (3,56 +100)...
[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...