Bài của tôi - Câu Hỏi (93)
Bài của tôi

Xét xem mệnh đề P(5) và P(2) đúng hay sai?

 1. 2 tuần trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Mệnh đề phủ định của "2^10- 1 chia hết cho 11" là gì, đúng hay sai?

 1. 2 tuần trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến: (x – 5)(2x + 3) – 2x(x – 3) + x + 7

 1. 2 tuần trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Tính (x^3 – 2x^2 + x – 1)(5- x)

 1. 2 tuần trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu

 1. 2 tuần trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Phát biểu hằng đẳng thức (4) bằng lời

 1. 2 tuần trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Gấp tấm bìa sao cho hai cạnh bên trùng nhau để kiểm tra rằng góc ở hai đáy bằng nhau

 1. 2 tuần trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Sự đông máu liên quan tới yếu tố nào của máu?

 1. 2 tuần trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Nêu vai trò của từng loại khớp?

 1. 2 tuần trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Cơ thể người gồm mấy phần?

 1. 2 tuần trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Tác dụng của cơ hoành của thỏ

 1. 2 tuần trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá?

 1. 2 tuần trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Trùng kiết lị có tác hại như thế nào với sức khỏe con người?

 1. 2 tuần trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống và khác nhau như thế nào?

 1. 2 tuần trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình?

 1. 2 tuần trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Nhân vật ông Ngư trong truyện Lục Vân Tiên gặp nạn

 1. 3 tuần trước
 2. Ngữ Văn
 3. Last replier:

Cơ sở để hình thành tình đồng chí trong bài thơ Đồng chí

 1. 3 tuần trước
 2. Ngữ Văn
 3. Last replier:

Chi tiết gợi tả khung cảnh mùa xuân trong Cảnh ngày xuân

 1. 3 tuần trước
 2. Ngữ Văn
 3. Last replier:

Ý đồ của tác giả khi miêu tả sắc đẹp của chị em Thúy Kiều Thúy Vân

 1. 3 tuần trước
 2. Ngữ Văn
 3. Last replier:

Cảm nhận về nét đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh

 1. 3 tuần trước
 2. Ngữ Văn
 3. Last replier:
Hiện tại không có cuộc thảo luận nào ở đây

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

Mệnh đề sai (chẳng hạn với n = 1 thì 21 < 1 + 2 = 3). Mệnh đề phủ định là: “∃n ∈ N, 2n < n + 2”....
Mệnh đề đúng (chẳng hạn n = 2, khi đó 22 + 1 = 5 là số nguyên tố). Mệnh đề phủ định: “∀n ∈ N, 2n + 1 là hợp số”....
Mệnh đề sai (chẳng hạn, với n = 3 thì 3^2 - 1 = 8 không là bội số của 3). Ta có mệnh đề phủ định: “∃n ∈ N*, n^2 - 1 không là bội số của 3”....
Mệnh đề P(5): “5^2 - 1 chia hết cho 4” là mệnh đề đúng, mệnh đề P(2): “2^2 - 1 chia hết cho 4" là mệnh đề sai....
Phát biểu mệnh đề P ⇔ Q bằng hai cách. Cách 1. “Tứ giác ABCD là hình vuông khi và chỉ khi tứ giác ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc”. Cách 2. “Tứ giác ABCD là hình vuông nếu và c...