Bài của tôi - Câu Hỏi (93)
Bài của tôi

Xét xem mệnh đề P(5) và P(2) đúng hay sai?

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Mệnh đề phủ định của "2^10- 1 chia hết cho 11" là gì, đúng hay sai?

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến: (x – 5)(2x + 3) – 2x(x – 3) + x + 7

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Tính (x^3 – 2x^2 + x – 1)(5- x)

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Phát biểu hằng đẳng thức (4) bằng lời

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Gấp tấm bìa sao cho hai cạnh bên trùng nhau để kiểm tra rằng góc ở hai đáy bằng nhau

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Sự đông máu liên quan tới yếu tố nào của máu?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Nêu vai trò của từng loại khớp?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Cơ thể người gồm mấy phần?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Tác dụng của cơ hoành của thỏ

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Trùng kiết lị có tác hại như thế nào với sức khỏe con người?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống và khác nhau như thế nào?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Nhân vật ông Ngư trong truyện Lục Vân Tiên gặp nạn

 1. hơn một tháng trước
 2. Ngữ Văn
 3. Last replier:

Cơ sở để hình thành tình đồng chí trong bài thơ Đồng chí

 1. hơn một tháng trước
 2. Ngữ Văn
 3. Last replier:

Chi tiết gợi tả khung cảnh mùa xuân trong Cảnh ngày xuân

 1. hơn một tháng trước
 2. Ngữ Văn
 3. Last replier:

Ý đồ của tác giả khi miêu tả sắc đẹp của chị em Thúy Kiều Thúy Vân

 1. hơn một tháng trước
 2. Ngữ Văn
 3. Last replier:

Cảm nhận về nét đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh

 1. hơn một tháng trước
 2. Ngữ Văn
 3. Last replier:
Hiện tại không có cuộc thảo luận nào ở đây

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...
Thể tích của H2 = 4,48 => số mol H2 = 0,2 gọi số mol của Al, Fe lần lượt là x,y PTHH 2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2 x => 3x Fe + 2HCl => FeCl2 + H2 y => y Từ PT ta có hệ...