Bài của tôi - Câu Hỏi (93)
Bài của tôi

Xét xem mệnh đề P(5) và P(2) đúng hay sai?

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Mệnh đề phủ định của "2^10- 1 chia hết cho 11" là gì, đúng hay sai?

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến: (x – 5)(2x + 3) – 2x(x – 3) + x + 7

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Tính (x^3 – 2x^2 + x – 1)(5- x)

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Phát biểu hằng đẳng thức (4) bằng lời

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Gấp tấm bìa sao cho hai cạnh bên trùng nhau để kiểm tra rằng góc ở hai đáy bằng nhau

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Sự đông máu liên quan tới yếu tố nào của máu?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Nêu vai trò của từng loại khớp?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Cơ thể người gồm mấy phần?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Tác dụng của cơ hoành của thỏ

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Trùng kiết lị có tác hại như thế nào với sức khỏe con người?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống và khác nhau như thế nào?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình?

 1. hơn một tháng trước
 2. Sinh Học
 3. Last replier:

Nhân vật ông Ngư trong truyện Lục Vân Tiên gặp nạn

 1. hơn một tháng trước
 2. Ngữ Văn
 3. Last replier:

Cơ sở để hình thành tình đồng chí trong bài thơ Đồng chí

 1. hơn một tháng trước
 2. Ngữ Văn
 3. Last replier:

Chi tiết gợi tả khung cảnh mùa xuân trong Cảnh ngày xuân

 1. hơn một tháng trước
 2. Ngữ Văn
 3. Last replier:

Ý đồ của tác giả khi miêu tả sắc đẹp của chị em Thúy Kiều Thúy Vân

 1. hơn một tháng trước
 2. Ngữ Văn
 3. Last replier:

Cảm nhận về nét đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh

 1. hơn một tháng trước
 2. Ngữ Văn
 3. Last replier:
Hiện tại không có cuộc thảo luận nào ở đây

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

2FeS + 10H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2 Hình như bạn viết thừa S...
Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan Ví dụ: Trong dung dịch nước...
Hình như pt này ko tồn tại bạn ơi ...
Mình méo biết nó có xảy ra ko nhưng theo yêu cầu thì: xFeO3 + (3x-2y)H2-->2FexOy + (3x-2y)H2O...
Mệnh đề sai (chẳng hạn với n = 1 thì 21 < 1 + 2 = 3). Mệnh đề phủ định là: “∃n ∈ N, 2n < n + 2”....