Bài của tôi - Câu Hỏi (125)
Bài của tôi

Nêu mệnh đề "∀n ∈ N, 2n ≥ n + 2" đúng hay sai và cho mệnh đề phủ định

 1. 2 tuần trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Cho tứ giác ABCD, xét mệnh đề đúng hay sai

 1. 2 tuần trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề "Phương trình x^2 - 3x + 2 = 0 có nghiệm"

 1. 2 tuần trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Tìm x, biết: (12x – 5)(4x – 1) + (3x – 7)(1 – 16x) = 81

 1. 2 tuần trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Nhận định này đúng hay sai? x^2 + 2xy + 4y^2 = (x + 2y)^2

 1. 2 tuần trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Tính (a + b)(a + b)^2 (với a, b là hai số tùy ý)

 1. 2 tuần trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC.

 1. 2 tuần trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 40 độ?

 1. 2 tuần trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Cho biết AB = 13cm, AH = 12cm, HC = 16cm. Tính độ dài AC, BC.

 1. 2 tuần trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Biểu diễn các số nguyên: -1 ; 1; 2 trên trục số

 1. 2 tuần trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Một cái phích tốt, chứa đầy nước sôi có phải là một nguồn hồng ngoại không?

 1. 2 tuần trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

Điều kiện cân bằng của vật rắn có mặt chân đế

 1. 2 tuần trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

Nêu đặc điểm của trọng lực

 1. 2 tuần trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

Một vật có khối lượng 2,5kg chuyển động với gia tốc 0,05m/s2

 1. 2 tuần trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

Ví dụ minh họa biểu hiện của quán tính

 1. 2 tuần trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

So sánh quan niệm của Galile và Arixtot

 1. 2 tuần trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

Công thức liên hệ giữa vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều

 1. 2 tuần trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

Tại sao khi vận tốc và gia tốc cùng dấu thì chất điểm chuyển động nhanh dần lên?

 1. 2 tuần trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

Giá trị đại số Δx của vectơ độ dời có nói lên đầy đủ các yếu tố của vectơ độ dời không?

 1. 2 tuần trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

Một đại lượng vectơ được xác định bởi các yếu tố nào?

 1. 2 tuần trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:
Hiện tại không có cuộc thảo luận nào ở đây

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

Mệnh đề sai (chẳng hạn với n = 1 thì 21 < 1 + 2 = 3). Mệnh đề phủ định là: “∃n ∈ N, 2n < n + 2”....
Mệnh đề đúng (chẳng hạn n = 2, khi đó 22 + 1 = 5 là số nguyên tố). Mệnh đề phủ định: “∀n ∈ N, 2n + 1 là hợp số”....
Mệnh đề sai (chẳng hạn, với n = 3 thì 3^2 - 1 = 8 không là bội số của 3). Ta có mệnh đề phủ định: “∃n ∈ N*, n^2 - 1 không là bội số của 3”....
Mệnh đề P(5): “5^2 - 1 chia hết cho 4” là mệnh đề đúng, mệnh đề P(2): “2^2 - 1 chia hết cho 4" là mệnh đề sai....
Phát biểu mệnh đề P ⇔ Q bằng hai cách. Cách 1. “Tứ giác ABCD là hình vuông khi và chỉ khi tứ giác ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc”. Cách 2. “Tứ giác ABCD là hình vuông nếu và c...