Bài của tôi - Câu Hỏi (125)
Bài của tôi

Nêu mệnh đề "∀n ∈ N, 2n ≥ n + 2" đúng hay sai và cho mệnh đề phủ định

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Cho tứ giác ABCD, xét mệnh đề đúng hay sai

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề "Phương trình x^2 - 3x + 2 = 0 có nghiệm"

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Tìm x, biết: (12x – 5)(4x – 1) + (3x – 7)(1 – 16x) = 81

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Nhận định này đúng hay sai? x^2 + 2xy + 4y^2 = (x + 2y)^2

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Tính (a + b)(a + b)^2 (với a, b là hai số tùy ý)

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC.

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 40 độ?

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Cho biết AB = 13cm, AH = 12cm, HC = 16cm. Tính độ dài AC, BC.

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Biểu diễn các số nguyên: -1 ; 1; 2 trên trục số

 1. hơn một tháng trước
 2. Toán Học
 3. Last replier:

Một cái phích tốt, chứa đầy nước sôi có phải là một nguồn hồng ngoại không?

 1. hơn một tháng trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

Điều kiện cân bằng của vật rắn có mặt chân đế

 1. hơn một tháng trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

Nêu đặc điểm của trọng lực

 1. hơn một tháng trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

Một vật có khối lượng 2,5kg chuyển động với gia tốc 0,05m/s2

 1. hơn một tháng trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

Ví dụ minh họa biểu hiện của quán tính

 1. hơn một tháng trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

So sánh quan niệm của Galile và Arixtot

 1. hơn một tháng trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

Công thức liên hệ giữa vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều

 1. hơn một tháng trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

Tại sao khi vận tốc và gia tốc cùng dấu thì chất điểm chuyển động nhanh dần lên?

 1. hơn một tháng trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

Giá trị đại số Δx của vectơ độ dời có nói lên đầy đủ các yếu tố của vectơ độ dời không?

 1. hơn một tháng trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:

Một đại lượng vectơ được xác định bởi các yếu tố nào?

 1. hơn một tháng trước
 2. Vật Lý
 3. Last replier:
Hiện tại không có cuộc thảo luận nào ở đây

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

a) pt tự viết nH2so4=0,8mol nH2=7,84/22,4 = 0,35mol => nH2SO4 (pư vs Mg) =0,35 mol => nH2SO4(td KOH) =0,8-0,35=0,45 mol b) do h2so4 dư lên ddA có pH<7 mt axit c) kl Mg = nH2 * 24 = ......
3Fe +2O2 > Fe3O4 0.3 0.2 0.1 nFe3O4 = 0.1 mol VO2 = 4.48 l mFe = 16.8 g...
C% = 3,56 / (3,56 +100)...
[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...