1. Lê Trần Duy Bảo
  2. Toán Học
  3. Chủ nhật, 27 Tháng 1 2019
  4.  Theo dõi qua email
Nhờ các bạn trình bày giúp mình bài này, cảm ơn nhiều nè :)

Trong một bài thi trắc nghiệm khách quan có 10 câu. Mỗi câu có 5 phương án trả lời, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Một học sinh không học bài nên làm bài bằng cách với mỗi câu đều chọn 1 phương án trả lời. Tính xác suất dhọc sinh đó trả lời không đúng cả 10 câu (chính xác đến hàng phần vạn).
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
Gọi Ai là biến cố “học sinh đó trả lời không đúng câu thứ i” với i=1,2,…,10.

Khi đó A1A2...A10 là biến cố “học sinh đó trả lời không đúng cả 10 câu”

Từ giả thiết ta có P(Ai) = 0,8 .

Áp dụng quy tắc nhân xác suất ta có

P(A1A2...A10) = P(A1).P(A2)...P(A10) = (0,8)10 ≈ 0,1074
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. hơn một tháng trước
  2. Toán Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

a) pt tự viết nH2so4=0,8mol nH2=7,84/22,4 = 0,35mol => nH2SO4 (pư vs Mg) =0,35 mol => nH2SO4(td KOH) =0,8-0,35=0,45 mol b) do h2so4 dư lên ddA có pH<7 mt axit c) kl Mg = nH2 * 24 = ......
3Fe +2O2 > Fe3O4 0.3 0.2 0.1 nFe3O4 = 0.1 mol VO2 = 4.48 l mFe = 16.8 g...
C% = 3,56 / (3,56 +100)...
[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...