1. Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
  2. Toán Học
  3. Chủ nhật, 27 Tháng 1 2019
  4.  Theo dõi qua email
Nhờ các bạn trình bày giúp mình bài này :D

Danh sách lớp của Hường được đánh số từ 1 đến 30. Hường có số thứ tự là 12. Chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp.

a) Tính xác suất để Hường được chọn.

b) Tính xác suất để Hường không được chọn

c) Tính xác suất để một bạn có số thứ tự nhỏ hơn số thứ tự của Hường được chọn
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
a) Gọi A là biến cố “Hường được chọn”

Ta có P(A) = 1/30

b) Gọi B là biến cố “Hường không được chọn”

Ta có P(B) = 29/30

c) Gọi C là biến cố “Bạn có số thứ tự nhỏ hơn 12 được chọn”

Ta có P(C) = 11/30
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. hơn một tháng trước
  2. Toán Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

a) pt tự viết nH2so4=0,8mol nH2=7,84/22,4 = 0,35mol => nH2SO4 (pư vs Mg) =0,35 mol => nH2SO4(td KOH) =0,8-0,35=0,45 mol b) do h2so4 dư lên ddA có pH<7 mt axit c) kl Mg = nH2 * 24 = ......
3Fe +2O2 > Fe3O4 0.3 0.2 0.1 nFe3O4 = 0.1 mol VO2 = 4.48 l mFe = 16.8 g...
C% = 3,56 / (3,56 +100)...
[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...