1. Hai Thành Bắn
  2. Hóa Học
  3. Thứ tư, 10 Tháng 7 2019
  4.  Theo dõi qua email
:D :D :D :D :D :D :D
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
Thể tích của H2 = 4,48 => số mol H2 = 0,2
gọi số mol của Al, Fe lần lượt là x,y
PTHH
2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2
x => 3x
Fe + 2HCl => FeCl2 + H2
y => y
Từ PT ta có hệ:
x + y = 0,2
27x + 56y = 5,5
( để giải hệ Pt trên bạn sd máy tính bỏ túi ấy)
=> x = 0,1
y = 0,05
ra được số mol rồi, còn lại thì thế vào mà tính :D
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. một tuần trước
  2. Hóa Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

Thể tích của H2 = 4,48 => số mol H2 = 0,2 gọi số mol của Al, Fe lần lượt là x,y PTHH 2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2 x => 3x Fe + 2HCl => FeCl2 + H2 y => y Từ PT ta có hệ...
Thể tích của H2 = 4,48 => số mol H2 = 0,2 gọi số mol của Al, Fe lần lượt là x,y PTHH 2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2 x => 3x Fe + 2HC...
Hỗn hợp khói (từ việc đốt trấu) gồm 3 chất không cháy là hơi nước (H2O), khí nitơ (N2), khí carbonic (CO2) và 8 chất cháy là methanol (CH3OH), nhựa than(CxHyO), aceton CH3COCH3), acid acetic (CH3COOH)...
ko tạo ra đc tới 2 sản phẩm oxi hoá đâu nha bạn...
2FeS + 10H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2 Hình như bạn viết thừa S...