1. Hai Thành Bắn
  2. Hóa Học
  3. Thứ tư, 10 Tháng 7 2019
  4.  Theo dõi qua email
:D :D :D :D :D :D :D
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
Thể tích của H2 = 4,48 => số mol H2 = 0,2
gọi số mol của Al, Fe lần lượt là x,y
PTHH
2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2
x => 3x
Fe + 2HCl => FeCl2 + H2
y => y
Từ PT ta có hệ:
x + y = 0,2
27x + 56y = 5,5
( để giải hệ Pt trên bạn sd máy tính bỏ túi ấy)
=> x = 0,1
y = 0,05
ra được số mol rồi, còn lại thì thế vào mà tính :D
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. hơn một tháng trước
  2. Hóa Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

a) pt tự viết nH2so4=0,8mol nH2=7,84/22,4 = 0,35mol => nH2SO4 (pư vs Mg) =0,35 mol => nH2SO4(td KOH) =0,8-0,35=0,45 mol b) do h2so4 dư lên ddA có pH<7 mt axit c) kl Mg = nH2 * 24 = ......
3Fe +2O2 > Fe3O4 0.3 0.2 0.1 nFe3O4 = 0.1 mol VO2 = 4.48 l mFe = 16.8 g...
C% = 3,56 / (3,56 +100)...
[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...