1. nguyenhuutin
  2. Hóa Học
  3. Thứ năm, 16 Tháng 5 2019
  4.  Theo dõi qua email
Mọi người có thể giải thích giùm mình các phản ứng xảy ra trong quá trình khí hóa trấu được không ạ!
C + O2 = CO2
C + H2O = CO + H2
CO + H20 = CO2 + H2
C + CO2 = 2 CO
C + 2 H2 = CH4
Bình luận
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

2FeS + 10H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2 Hình như bạn viết thừa S...
Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan Ví dụ: Trong dung dịch nước...
Hình như pt này ko tồn tại bạn ơi ...
Mình méo biết nó có xảy ra ko nhưng theo yêu cầu thì: xFeO3 + (3x-2y)H2-->2FexOy + (3x-2y)H2O...
Mệnh đề sai (chẳng hạn với n = 1 thì 21 < 1 + 2 = 3). Mệnh đề phủ định là: “∃n ∈ N, 2n < n + 2”....