1. Tran Khac Trung
  2. Hóa Học
  3. Thứ bảy, 20 Tháng 4 2019
  4.  Theo dõi qua email
:p :p Các bạn phân biệt dùm mình các khái niệm dung dịch, dung môi, chất tan với!

:) :) Xin cảm ơn!
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch
Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi
Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan
Ví dụ: Trong dung dịch nước đường thì dung môi là nước, chất tan là đường
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. hơn một tháng trước
  2. Hóa Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

Thể tích của H2 = 4,48 => số mol H2 = 0,2 gọi số mol của Al, Fe lần lượt là x,y PTHH 2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2 x => 3x Fe + 2HCl => FeCl2 + H2 y => y Từ PT ta có hệ...
Thể tích của H2 = 4,48 => số mol H2 = 0,2 gọi số mol của Al, Fe lần lượt là x,y PTHH 2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2 x => 3x Fe + 2HC...
Hỗn hợp khói (từ việc đốt trấu) gồm 3 chất không cháy là hơi nước (H2O), khí nitơ (N2), khí carbonic (CO2) và 8 chất cháy là methanol (CH3OH), nhựa than(CxHyO), aceton CH3COCH3), acid acetic (CH3COOH)...
ko tạo ra đc tới 2 sản phẩm oxi hoá đâu nha bạn...
2FeS + 10H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2 Hình như bạn viết thừa S...