1. Nguyễn Đỗ Hoàng Duy
  2. Hóa Học
  3. Thứ ba, 09 Tháng 4 2019
  4.  Theo dõi qua email
Cho m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe tác dụng với 80 gam dd H2SO4 98% (đặc) dư,đun nóng được 5.6 lít khí SO2 ở đktc và dd X. Mặt khác cho m gam hỗn hợp trên vào dd HCl dư thì thu được 2.24 lít khí ở đktc:
a) Tính % của Cu,Fe trong hỗn hợp ban đầu
b) Tính nồng độ C% các chất trong dd X. Biết hiệu suất các phản ứng 100%
:D Cảm ơn mọi người trước nha <3
Bình luận
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

Thể tích của H2 = 4,48 => số mol H2 = 0,2 gọi số mol của Al, Fe lần lượt là x,y PTHH 2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2 x => 3x Fe + 2HCl => FeCl2 + H2 y => y Từ PT ta có hệ...
Thể tích của H2 = 4,48 => số mol H2 = 0,2 gọi số mol của Al, Fe lần lượt là x,y PTHH 2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2 x => 3x Fe + 2HC...
Hỗn hợp khói (từ việc đốt trấu) gồm 3 chất không cháy là hơi nước (H2O), khí nitơ (N2), khí carbonic (CO2) và 8 chất cháy là methanol (CH3OH), nhựa than(CxHyO), aceton CH3COCH3), acid acetic (CH3COOH)...
ko tạo ra đc tới 2 sản phẩm oxi hoá đâu nha bạn...
2FeS + 10H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2 Hình như bạn viết thừa S...