1. Kim Linh
 2. Hóa Học
 3. Thứ hai, 01 Tháng 4 2019
 4.  Theo dõi qua email
Ai đó giúp mình cân bằng phương trình này với
FeS + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + S + SO2 + H2O
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
Hình như pt này ko tồn tại bạn ơi :D
Bình luận
There are no comments made yet.
 1. hơn một tháng trước
 2. Hóa Học
 3. # 1
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
2FeS + 10H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2
Hình như bạn viết thừa S
Bình luận
There are no comments made yet.
 1. hơn một tháng trước
 2. Hóa Học
 3. # 2
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
ko tạo ra đc tới 2 sản phẩm oxi hoá đâu nha bạn
Bình luận
There are no comments made yet.
 1. hơn một tháng trước
 2. Hóa Học
 3. # 3
 • Trang :
 • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập

Vừa được trả lời

a) pt tự viết nH2so4=0,8mol nH2=7,84/22,4 = 0,35mol => nH2SO4 (pư vs Mg) =0,35 mol => nH2SO4(td KOH) =0,8-0,35=0,45 mol b) do h2so4 dư lên ddA có pH<7 mt axit c) kl Mg = nH2 * 24 = ......
3Fe +2O2 > Fe3O4 0.3 0.2 0.1 nFe3O4 = 0.1 mol VO2 = 4.48 l mFe = 16.8 g...
C% = 3,56 / (3,56 +100)...
[OH-] = (10^-14) / [H+] = 10^-14 / 10^-12 = 10^-2 = 0,01 M...