1. Phan Mạnh Quyết
  2. Hóa Học
  3. Thứ hai, 11 Tháng 3 2019
  4.  Theo dõi qua email
Cho mình hỏi H2SO4 đậm đặc có thể làm khô được, không thể làm khô được? :) :) :)
Bình luận
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.