1. Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
  2. Toán Học
  3. Thứ ba, 29 Tháng 1 2019
  4.  Theo dõi qua email
Giúp mình câu này: Nêu mệnh đề "∀n ∈ N, 2n ≥ n + 2" đúng hay sai và cho mệnh đề phủ định
Cảm ơn các bạn :D
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
Mệnh đề sai (chẳng hạn với n = 1 thì 21 < 1 + 2 = 3).
Mệnh đề phủ định là: “∃n ∈ N, 2n < n + 2”.
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. hơn một tháng trước
  2. Toán Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập