1. Đặng Huy Hoàng Gia
  2. Toán Học
  3. Thứ ba, 29 Tháng 1 2019
  4.  Theo dõi qua email
Xét mệnh đề "3n ∈ N, 2n + 1 là số nguyên tố" đúng hay sai và cho mệnh đề phủ định. Nhờ các bạn giúp đỡ :D
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
Mệnh đề đúng (chẳng hạn n = 2, khi đó 22 + 1 = 5 là số nguyên tố).
Mệnh đề phủ định: “∀n ∈ N, 2n + 1 là hợp số”.
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. hơn một tháng trước
  2. Toán Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập