1. Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
  2. Toán Học
  3. Thứ ba, 29 Tháng 1 2019
  4.  Theo dõi qua email
Giúp mình nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề "Phương trình x^2 - 3x + 2 = 0 có nghiệm"
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
Mệnh đề phủ định là: “phương trình x^2 - 3x + 2 = 0 vô nghiệm”.

Đây là một mệnh đề sai vì phương trình x^2 - 3x + 2 = 0 có hai nghiệm là x1 = 1, x2 = 2.
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. hơn một tháng trước
  2. Toán Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập