1. Đặng Huy Hoàng Gia
  2. Toán Học
  3. Thứ ba, 29 Tháng 1 2019
  4.  Theo dõi qua email
Tính (2x^2 + 3y)^3 giúp mình, áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ á nha :d
Bình luận
There are no comments made yet.
Chấp Nhận Câu Trả Lời Pending Moderation
0
Votes
Undo
(2x^2 + 3y)^3 = (2x^2)^3 + 3.(2x^2)^2.3y + 3.2x^2.(3y)^2 + (3y)^3

(Áp dụng HĐT (4) với A = 2x, B = 3y)

= 8x^6 + 3.4x^4.3y + 3.2x^2.9y^2 + 27y^3

= 8x^6 + 36x4y + 54x^2y^2 + 27y^3
Bình luận
There are no comments made yet.
  1. hơn một tháng trước
  2. Toán Học
  3. # 1
  • Trang :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Đăng Nhập